thumbnail

Adopcja zagraniczna pod eskortą policji

(Avail. also in English.) Dwa dni przed Wigilią, 22 grudnia 2017 r., Adam Krupiński,…

Cała strona
thumbnail

Sądowe oszustwa w adopcjach zagranicznych

Sądowe oszustwa w postępowaniach o adopcje zagraniczne, poplecznictwo i pomocnictwo organów polskiego państwa w…

Cała strona
thumbnail

Minister Elżbieta Rafalska wydaje zgody na adopcje zagraniczne

Wzywamy Posłów na Sejm Rzeczypospolitej do żądania od minister Elżbiety Rafalskiej niezwłocznego wycofania zgody…

Cała strona
thumbnail

Udział polskich sędziów i urzędników w handlu dziećmi

Dnia 11 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo ul. Święty Marcin 29/8, 61-806…

Cała strona
thumbnail

Petycja o ochronę polskich rodzin w sprawach międzynarodowych

Poparcie jest wciąż potrzebne: https://petitiongo.org/pl/petition/ochrona-polskich-rodzin. Dnia 7 grudnia 2017…

Cała strona
thumbnail

Milczenie wokół przestępczego układu we wrocławskim sądzie rodzinnym

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo postawiło sędziom Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia zarzut rażącego pobawienia dziecka reprezentacji…

Cała strona
thumbnail

Polscy sędziowie pomagają porywać polskie dzieci za granicę

Michałek został porwany z Polski 5 kwietnia 2016 r. przez Belgów ubiegających się o…

Cała strona
thumbnail

Petycja o ochronę polskich rodzin

Dziecko, które potrzebuje pomocy, nie jest dzieckiem państwowym, niewolnikiem urzędników ani przedmiotem handlu międzynarodowego.…

Cała strona
thumbnail

Eksport państwowych dzieci z Polski

W listopadzie 2017 r. wrocławski sąd z rządowym poparciem wydaje za granicę do "adopcji"…

Cała strona
thumbnail

Inicjatywa międzynarodowej ochrony prawnej polskich rodzin za granicą

Prezydium Senatu jest uprawnione w sprawowaniu "opieki nad Polonią i Polakami za granicą" do…

Cała strona
thumbnail

Niezdolność polskiego rządu do egzekwowania prawa międzynarodowego

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo po raz kolejny zwraca się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o…

Cała strona
thumbnail

Niemiecka państwowa propaganda przeciwko rodzinie

W Niemczech dochodzi do eskalacji przemocy państwowej przeciwko rodzinie, a środki masowego przekazu wykorzystywane…

Cała strona