Polska rządowa partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nakazuje Trybunałowi Konstytucyjnemu w Polsce unieważnienie przepisów kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej urzędników. Partia polityczna może dążyć do bezkarności nie tylko poprzez uzyskanie uregulowanego w polskiej konstytucji wyroku kończącego moc wiążącą aktu prawnego, ale także poprzez niezgodne z prawem orzeczenie stwierdzające rzekomo właściwy sposób wykładni aktu. Taki niekonstytucyjny wyrok może być łatwo uzyskany, ponieważ partia polityczna przejęła wcześniej trybunał, wyznaczając spośród siebie polityków do orzekania jako "trybunał". Trybunał ten jest w istocie polityczną komisją parlamentarną. (URL https://www.rp.pl/Urzednicy/310169919-Bezkarnosc-urzednikow-PiS-kieruje-wniosek-do-Trybunalu-Konstytucyjnego.html https://www.rp.pl/Prawo-karne/309189963-Dr-Witold-Zontek-Bezkarnosc-plus-jest-nie-do-obrony.html)