thumbnail

Prawa obywateli do wybierania sędziów i posłów

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o konstytucyjne przedstawicielstwo Narodu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz…

Cała strona
thumbnail

Fundacja Wolne Społeczeństwo

Ochrona praw człowieka, praw dziecka, praw obywatela i autonomii rodziny w społeczeństwie i państwie;…

Cała strona
thumbnail

Sądowy zamach na wolność słowa w sprawach uchodźczych

Sędzia Marta Marczewska w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie i prokuratorzy Prokuratury…

Cała strona
thumbnail

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo

Wspieranie rozwoju wolnych społeczeństw, społeczności i rodzin. Ochrona praw człowieka, praw dziecka i rodziny,…

Cała strona