thumbnail

Przeciwko politykom wykorzystującym dzieci

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wystąpiła do sądu z aktem oskarżenia przeciwko Andrzejowi Dudzie reprezentującemu…

Cała strona
thumbnail

Wynoście się złodzieje z Sądu Najwyższego

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuratora Generalnego do podjęcia czynności stosownych celem zatrzymania nienależnych…

Cała strona
thumbnail

Puste głowy fałszywych sędziów

Braki kwalifikacji zawodowych u uzurpatorów stanowisk w Sądzie Najwyższym uzasadniają kolejne zarzuty dyskwalifikujące Sąd…

Cała strona
thumbnail

Szantaż zamiast łaski

Andrzej Duda jako kandydat w wyborach prezydenckich zmusił działacza społecznego do wystąpienia przeciwko innemu…

Cała strona
thumbnail

Pośpiech wyborczy w raju dla pedofilów

Rząd i prezydent w Polsce, którzy 2016 r. ujawnili, że Polska jest rajem dla…

Cała strona
thumbnail

Wspieranie inicjatywy ochrony rodziny przed państwowym bezprawiem

Szanowni Państwo! Polskie prawo nie pozwala na "adopcję zagraniczną" ani na jakiekolwiek wydawanie lub…

Cała strona
thumbnail

Sąd Najwyższy ukrywa oszustwo wyborcze z 2019 r.

Do połowy 2020 r. Sąd Najwyższy nie rozpatrzył zarzutu sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2019…

Cała strona
thumbnail

Wynoście się wszyscy z Sądu Najwyższego

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa do (1) opuszczenia bezprawnie zajmowanych stanowisk w Sądzie Najwyższym:…

Cała strona
thumbnail

Mesh zamiast 5G

W Polsce narasta sprzeciw wobec narzucania obywatelom scentralizowanej sieci radiowej transmisji danych w technologii…

Cała strona
thumbnail

Oddajcie sądy społeczeństwu

Ze względu na potrzebę ochrony rodzin przed kryminalistami, pedofilami i sutenerami chronionymi przez polityków…

Cała strona
thumbnail

Polityczna próba zniszczenia rodzimego handlu w Wielkopolsce

W Poznaniu społecznym wysiłkiem z udziałem Fundacji Wolne Społeczeństwo udało się powstrzymać rządowego wojewódzkiego…

Cała strona
thumbnail

Silniejsi razem z pedofilami

Wymuszenie przez administrację USA w zamian na polityczne i wojskowe poparcie kolejnych dostaw polskich…

Cała strona