thumbnail

Każdy niemiecki obywatel musi żyć dla państwa

Wobec nawrotu ideologii władzy bezgranicznej, gdy obywatelstwo Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych może pozbawiać…

Cała strona
thumbnail

Polska, kraina taniej korupcji

Rządowi urzędnicy, którzy kradną setki milionów złotych za przyzwoleniem każdej kolejnej partii rządzącej, mają…

Cała strona
thumbnail

Petycja o ochronę polskich rodzin

Dziecko, które potrzebuje pomocy, nie jest dzieckiem państwowym, niewolnikiem urzędników ani przedmiotem handlu międzynarodowego.…

Cała strona
thumbnail

Stado bojaźliwych i pracowitych zwierząt, których pasterzem jest rząd

Jaki rodzaj despotyzmu zagraża demokratycznym narodom: Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych zrozumiałem, że istniejący…

Cała strona
thumbnail

Państwowy terror przeciwko polskim rodzinom w Niemczech

W Niemczech polskie rodziny są ofiarami narastającej fali państwowego terroru. Mimo wezwań społecznych i…

Cała strona
thumbnail

Fatalna jakość prawa stanowionego w Polsce

11. kwietnia 2017 roku miała miejsce konferencja prasowa Pracodawców RP, w trakcie której przedstawiono…

Cała strona
thumbnail

Petycja przeciwko ułatwianiu zabierania dzieci rodzicom

Przygotowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy w postaci…

Cała strona
thumbnail

Wolność społeczna

Państwo może osiągnąć wysoki stopień wolności obywatelskiej oraz wysoki stopień wolności gospodarczej, nie zapewniając…

Cała strona