Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) wzywa Prokuratora Generalnego do podjęcia czynności stosownych celem zatrzymania nienależnych wypłat dla uzurpatorek w Sądzie Najwyższym na stanowisku Pierwszego Prezesa: Małgorzaty Gersdorf oraz Małgorzaty Manowskiej w zakresie kwot wynikających z zajmowania tego stanowiska.

Nawiązując do wezwania z dnia 2020-05-09 (26483333.sws) Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo (SWS), FWS żąda od Sądu Najwyższego (1) usunięcia okupantów bezprawnie zajmowanych stanowisk w Sądzie Najwyższym: M. Manowskiej oraz wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy na swe stanowiska sądowe zostali powołani bez udziału Prezydenta Rzeczypospolitej lub bez wniosku Krajowej Rady Sądownictwa działającej w składzie obejmującym piętnastu jej członków wybranych przez Naród; (2) usunięcia z Sądu Najwyższego oraz pozbawienia wszelkich uprawnień związanych z pełnieniem funkcji sądowej każdej osoby, która została powołana na stanowisko sędziowskie na podstawie przepisów uchylonych przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 29 listopada 2007 r. wydanym pod sygnaturą akt: SK 43/06.

Wobec bezprawnych, partyjnych nominatów powstawianych na stanowiska sędziowskie, należy mówić nie tylko i nie przede wszystkim o "kradzieży urzędów", lecz o zwykłej kradzieży pieniędzy. Wypłaty te należy traktować jako kradzież zorganizowaną przez partie polityczne dla swych "sędziów".

Jest decyzja Izby Dyscyplinarnej SN ws. immunitetu Igora Tulei. Mocny komentarz sędziego, rmf24.pl, 2020-06-09.

Mimo korzystnego dla siebie orzeczenia Igor Tuleya podkreślił, że jego ocena Izby Dyscyplinarnej SN się nie zmienia.

"To nie jest sąd, tam nie zasiadają sędziowie" - oświadczył.

"To nie jest tak, że jeśli ukradnie się urząd sędziego, ukradnie się niezależność sędziowską i ktoś w sposób bezprawny zasiada w nie-sądzie, i przypadkowo wyda słuszną decyzję, stanie się sędzią. Nie. Urzędu sędziowskiego, służby sędziowskiej nie da się nabyć przez zasiedzenie czy przez trafną decyzję, którą się wydało przez przypadek" - mówił.

"Mogę to skomentować po prostu tak, że raz do roku nawet kij od szczotki strzela" - stwierdził.

"Najbardziej bulwersujące jest to, że ta sprawa została w ogóle przez tzw. Izbę Dyscyplinarną wyznaczona. To jest złamanie obowiązującego prawa, złamanie orzeczenia TSUE. A czy ta uchwała jest nieuwzględniająca wniosku prokuratura, czy uwzględniająca - to nie ma dla mnie znaczenia. To jest nielegalny sąd, nielegalna decyzja i tyle" - podsumował sędzia Igor Tuleya.

Prokurator powiadomiony publikacją "Bajeczna odprawa i wysokie uposażenie sędzi Małgorzaty Gersdorf" (rp.pl, 2020-06-06) o nienależnych wypłatach środków państwowych winien niezwłocznie interweniować:

Byłej I prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf wypłacono ponad 200 tys. zł brutto odprawy. Teraz co miesiąc dostaje blisko 20 tys. zł sędziowskiej emerytury.

Informuje dziś o tym "Fakt".

Prof. Małgorzata Gersdorf, która z końcem kwietnia przeszła w stan spoczynku, nie dostaje zwykłej emerytury, lecz - jak każdy sędzia w Polsce - uposażenie w stanie spoczynku. Jest ono wypłacane nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lecz bezpośrednio z budżetu państwa. Sędzia kończący karierę dostaje 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku w sądzie. Dlatego była pierwsza prezes SN dostaje co miesiąc 20 685,57 zł brutto.

Oprócz tego sędziemu na odchodne wypłacana jest odprawa w wysokości sześciu pensji. W przypadku prof. Gersdorf wyniosła ona dokładnie 200 327,10 zł brutto. (...)

Dodać należy, że następczyni prof. Gersdorf, prof. Małgorzata Manowska, jako I prezes SN zarobi ok. 28 tys. zł miesięcznie. Jeśli przepisy się nie zmienią, ona także otrzyma sutą odprawę i będzie pobierać wysokie uposażenie w stanie spoczynku.

Osoby działające obecnie jako sędziowie Sądu Najwyższego, a wśród nich M. Manowska, zostały powołane na swe stanowiska sędziowskie w tym sądzie w sposób naruszający Konstytucję. M. Manowska została powołana na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sposób naruszający Konstytucję. Wbrew Konstytucji zajmowała też stanowiska w Sądzie Najwyższym M. Gersdorf. Osoby te dopuszczają się przestępczych uzurpacji uprawnień sędziowskich. Nie ma po powodu wypłacania im wynagrodzeń za bezprawne zajmowanie stanowisk.

Wynoście się złodzieje z Sądu Najwyższego.

Petycja, s. 1.

Petycja, s. 2.

Petycja, s. 3.

Petycja, s. 4.