thumbnail

Ochrona społeczeństwa cywilnego w demokracji

Rok 2022 był w Europie i jej okolicach czasem przypomnienia, że scentralizowane państwo narodowe,…

Cała strona
thumbnail

Prawa człowieka i społeczeństwo na linii CETA

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) oczekuje od polskiego ministra spraw zagranicznych powiadomienia, czy rząd Rzeczypospolitej…

Cała strona
thumbnail

Trzydzieści lat bezkarności

Budowa demokracji i państwa prawnego w Polsce wciąż trwa i długo zapewne jeszcze potrwa.…

Cała strona
thumbnail

Polska polityka jako syndrom sztokholmski

Działaczka społeczna z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem, całkowicie na własny koszt, pozoruje "społeczne" działania…

Cała strona
thumbnail

Polska, kraina taniej korupcji

Rządowi urzędnicy, którzy kradną setki milionów złotych za przyzwoleniem każdej kolejnej partii rządzącej, mają…

Cała strona
thumbnail

Prawa obywateli do wybierania sędziów i posłów

Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o konstytucyjne przedstawicielstwo Narodu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz…

Cała strona
thumbnail

Fundacja Wolne Społeczeństwo

Ochrona praw człowieka, praw dziecka, praw obywatela i autonomii rodziny w społeczeństwie i państwie;…

Cała strona
thumbnail

Sądowy zamach na wolność słowa w sprawach uchodźczych

Sędzia Marta Marczewska w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie i prokuratorzy Prokuratury…

Cała strona
thumbnail

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo

Wspieranie rozwoju wolnych społeczeństw, społeczności i rodzin. Ochrona praw człowieka, praw dziecka i rodziny,…

Cała strona