Ochrona praw człowieka, praw dziecka, praw obywatela i autonomii rodziny w społeczeństwie i państwie; wspieranie poszanowania i poszerzania autonomii rodziny.

Fundacja Wolne Społeczeństwo posiada osobowość prawną. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami jej terytorium. Fundacja opiera swą działalność o dobrowolne datki ofiarowywane na urzeczywistnianie jej celów; może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie swych celów, pobierając za nią opłaty nie przekraczające jej kosztu; a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Fundacja nie przeznacza na wynagrodzenie swego pracownika lub członka swego organu środków pieniężnych, finansowych lub materialnych, które nie zostały przekazane jej wraz z oświadczeniem o woli ofiarodawcy lub osoby dokonującej dotacji ich przeznaczenia na wynagrodzenie pracownika lub członka organu Fundacji. Fundacja jest reprezentowana i działa na podstawie statutu w brzmieniu z dnia 19 grudnia 2016 r., zgodnie z publicznymi zobowiązaniami Fundacji. Fundację nadzorować może właściwy sąd na wniosek Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z uwzględnieniem późniejszych zmian tej ustawy.

Fundacja Wolne Społeczeństwo

ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań (Poland)

e-mail: fws@wolspo.org1
fax.: 0048 61 666 10 59
tel.: 0044 330 325 04052

www.facebook.com/Fundacja­WolneSpoleczenstwo

Numer KRS: 0000655392
NIP: 7831751936
REGON: 366200942

Numer konta bankowego funduszu ochrony rodziny:
PL15 1750 0012 0000 0000 3646 1357
SWIFT (BIC): RCBWPLPW


Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Fundacji: lista rachunków dla środków pochodzących z ofiarności publicznej.

Stany rachunków dnia 2017-12-16:

Rachunek Pomocniczy - Fundusz Ochrony Rodziny
15 1750 0012 0000 0000 3646 1357
Dostępne środki: 6 219,26 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Andrzejek
21 1750 0012 0000 0000 3646 1152
Dostępne środki: 3 100,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Ben
36 1750 0012 0000 0000 3596 4436
Dostępne środki: 0,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Jaś i Natalka
17 1750 0012 0000 0000 3596 4487
Dostępne środki: 0,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Julianek
39 1750 0012 0000 0000 3596 4479
Dostępne środki: 0,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Michałek, Adaś i inne dzieci uprowadzone z Polski pod pozorem adopcji zagranicznej
46 1750 0012 0000 0000 3646 1284
Dostępne środki: 490,00 PLN  1. Klucz publ.

  2. W Polsce istotne rządowe naruszenia prywatności w telefonii.