Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.12.2016

Ostatni wpis:

Numer wpisu:
2

Data dokonania wpisu:
30.12.2016

Sygnatura akt:
PO.VIII NS-REJ.KRS/40000/16/47/NIP

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu:

Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu:
ZARZĄD

Sposób reprezentacji podmiotu:
CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI I 
ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH FUNDACJI SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU 
WIELOOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI I ZACIĄGANIA 
ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH FUNDACJI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Dane osób wchodzących w skład organu:

Nazwisko / Nazwa lub firma:
POTURALSKI

Imiona:
ROMAN MARIUSZ