Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo pilnie zaprasza dziennikarzy do udziału w konferencji prasowej dotyczącej: "Społecznej ochrony polskich dzieci w Unii Europejskiej przed wymuszanymi adopcjami i oddzielaniem od rodziców", która odbędzie się w czwartek, dnia 12 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w Warszawie w biurowcu przy ul. Prostej 69 (przy rondzie Daszyńskiego).

Opiekunka prawna 7-letniego Michałka uprowadzonego z Polski do Belgii przez belgijskich obywateli, opowie o własnej, niemal samotnej, trwającej od prawie roku walce o powrót dziecka, które ma w Polsce kochającą rodzinę zastępczą i najbliższych krewnych. Wraz z prawnikiem przedstawi stanowisko władz belgijskich traktujących dziecko porwane z Polski jak bezpaństwowe dziecko porzucone. Michałek oczekuje niezwłocznej pomocy.

Matka walcząca w Polsce o własne dziecko, okrutnie jej zabrane i przeznaczone do adopcji przez małżeństwo określane publicznie jako "bestie" z powodu znęcania się nad zwierzętami, opowie o nieludzkim systemie polskich adopcji zrywających więzi rodzinne, o bezprawnym pozbawieniu jej kontaktu z dzieckiem, koszmarze rozłąki, cynicznym wyłączeniu przez sądy matki z postępowania w sprawie adopcji jej własnego dziecka.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo powiadomią o szkodliwych działaniach polskich urzędników za granicą i w Polsce, o usiłowaniach ponownego zabrania rodzicom malutkiej Lenki uratowanej z rąk niemieckich urzędników, którzy w Niemczech bezprawnie zabrali ją matce w trzy dni po narodzinach. Stowarzyszenie proponuje prawną ochronę dzieci za granicą, zatrzymanie adopcji zagranicznych i adopcji zrywających więzi rodzinne, domaga się pilnego zniesienia wykonalności nieprawomocnych orzeczeń sądowych o opiece.