Państwowa przestępczość przeciwko rodzinom osiągnęła w Polsce poziom zorganizowanej przestępczości państwowej. Dnia 8 czerwca 2017 r. wieczorem w Polsce brutalnie aresztowana została babcia Julianka, chłopca porwanego w Niemczech przez urzędników i przetrzymywanego z bezprawną pomocą urzędników polskiego ministerstwa sprawiedliwości. Do tuszowania sprawy między innymi tego dziecka wynajęto w 2016 r. wiceministra Michała Wójcika. Rzekomą przyczyną aresztowania są trzy parusetzłotowe grzywny.

Kobietę aresztowano w dwa dni po spotkaniu z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. W czasie spotkania babcia porwanego chłopca odmówiła zgody na przekazanie dziecka obcej rodzinie w Niemczech. Wcześniej, dnia 25 maja 2017 r. w czasie posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji zapowiedziała, że nie porzuci dziecka na pastwę urzędnikom, i ujawniła naruszenia prawa, których dopuścili się cieszyńscy policjanci i urzędnicy ministerstwa sprawiedliwości w sprawie Julianka.

Brak społecznego nadzoru nad sądownictwem pozbawia nas wszelkiej ochrony prawnej. Żądajmy zmiany prawa! http://petitiongo.org/pl/petition/civil-participation-in-the-judiciary

Aresztowania dokonali policjanci wieczorem, bez uprzedzenia, pod pretekstem przesłuchania. Uwięziona kobieta nie zdołała zabrać ze sobą rzeczy osobistych ani leków. Grozi jej trwałe inwalidztwo wskutek brutalnego traktowania przez policję. Uniemożliwiono jej kontakt z córką, matką Julianka. W czasie czynności arogancją i brutalnością wyróżniła się policjantka, aspirant sztabowy Dorota Gryboś. Odmówiła ona ujawnienia autorstwa listu gończego (sygn. akt: II W 509/14) wysłanego za babcią Julianka jakoby z Sądu Rejonowego w Cieszynie, mimo że wskazano jej wagę tego autorstwa wobec uprzedniego popełnienia przestępstwa na szkodę babci przez pracownice Sądu Rejonowego w Cieszynie, sędzię Martę Jarząbek-Słobodzian i kurator sądową Jolantę Kaczmarczyk, współpracujące z pracownikami ministerstwa sprawiedliwości Pawłem Kosmulskim i sędzią Leszkiem Kuziakiem, chronionym przez wiceministra Michała Wójcika. Los uwięzionej kobiety nie jest znany jej bliskim.

Za napad policyjny ponoszą odpowiedzialność policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Wydziału Kryminalnego, Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji (tel. 0048 33 851 6282), zastępca naczelnika Wydziału Krymianlnego, aspirant sztabowy Marcin Długosz, oraz naczelnik Wydziału Kryminalnego Robert Góralczyk. Tłumaczenie policjantów o zobowiązaniu do bezmyślnego wykonywania oczywiście niezgodnych z prawem rozkazów sędziów, nie ma podstawy prawnej i jest sprzeczne z Konstytucją.

Stowarzyszenie Wolne społeczeństwo prosi o pomoc w żądaniu uwolnienia babci Julianka. Potrzebne jest powiadamianie posłów, sejmowej Komisji do Spraw Petycji (kpet+sejm,gov,pl), premier Beaty Szydło (kontakt+kprm,gov,pl), Rzecznika Praw Obywatelskich (biurorzecznika+brpo,gov,pl) oraz każdej osoby i organizacji mogącej wystąpić przeciwko państwowemu bezprawiu.