thumbnail

Prawo do posiadania broni

Czy chcemy być wolnymi ludźmi i mieć możliwość obrony własnego terytorium przed intruzem? Każdy…

Cała strona
thumbnail

Wolność społeczna

Państwo może osiągnąć wysoki stopień wolności obywatelskiej oraz wysoki stopień wolności gospodarczej, nie zapewniając…

Cała strona