Czy chcemy być wolnymi ludźmi i mieć możliwość obrony własnego terytorium przed intruzem? Każdy człowiek, który nie był skazany za umyślne przestępstwo powinien mieć dostęp do broni palnej, aby bronić siebie i swoich bliskich przed zagrożeniami. Niewolnicy zarówno w dawnych czasach jak i obecnie nie mają prawa posiadać broni. Wolni ludzie mogli się bronić ponosząc w pełni odpowiedzialność za swoje czyny. Powszechny dostęp do broni spowoduje, że władza będzie musiała liczyć się z wolą społeczeństwa. Ponadto, świadomość, że Polacy będą bronić swojej ziemi i Ojczyzny spowoduje, że nasi sąsiedzi 3 razy się zastanowią, zanim napadną nasz kraj. W razie wojny cywile przejmą zadania policji i będą bronić siebie i innych przed nadużyciami ze strony armii nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel poniesie większe straty napadając na kraj, którego obywatele są wolnymi ludźmi.