7-letni Michałek nie zaznał w życiu wiele szczęścia, ale los go nie zawiódł, gdy potrzebował zastępczej opieki rodzinnej. Znalazł ją u państwa Urszuli i Dariusza, doświadczonych nauczycieli. Dzięki nim Michałek nie stracił więzi ze swą rodziną. Często spotykał się z mamą i siostrą, kontaktował z tatą. Rodzina zastępcza poszerzyła krąg bliskich mu osób, nie naruszając naturalnych więzi rodzinnych. Idąc do szkoły, Michałek wiedział, że może liczyć na pomoc. Mógł bez obaw spoglądać w przyszłość.

Bezpieczną przyszłość Michałkowi zabrano. Michałek został sprzedany do Belgii. Polscy urzędnicy i sędzia bezprawnie wszczęli postępowanie adopcyjne. Następnie pomogli uprowadzić dziecko przed zakończeniem postępowania. Stwierdzili, że wpłacono pieniądze za dziecko. Wydali je Belgom zarabiającym na opiece, i to mimo ciążącego na nich zarzutu kupienia innego dziecka.

(MP4)

Polska, państwo eksportujące dzieci, nie pomoże Michałkowi uwięzionemu w Belgii. Sąd, prokurator i policja współdziałają z organizacją, która belgijskim klientom oferuje dostawę dziecka z Polski wraz z gwarancją jego zdrowia za cenę 52 tysięcy złotych. Poza polskimi dziećmi oferta obejmuje tylko dzieci z Gwinei, Kenii i Ugandy.

Polska Konstytucja zapewnia przepisami art. 52 i art. 34 dziecku tak samo jak każdemu obywatelowi prawo do ojczyzny i ochrony przed wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej, oraz przepisami art. 18 i art. 47 prawo do życia prywatnego i rodzinnego, zachowania języka i kultury ojczystej. Przepis art. 31 Konstytucji dopuszcza wyjątkowo adopcję zagraniczną dziecka tylko dla koniecznej ochrony zdrowia dziecka nieosiągalnej w Polsce.

Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyklucza adopcję zagraniczną, gdy istnieje choćby sama możliwość zapewnienia dziecku zastępczego środowiska rodzinnego w Polsce. Zgodnie z art. 114^2 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "Przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne". Obecnie w Polsce w czasie stabilnego rozwoju gospodarczego sytuacja taka może powstać wyjątkowo, w przypadku bardzo rzadkich chorób, których leczenie zapewniają nieliczne wyspecjalizowane ośrodki, lub związanych z koniecznością szczególnego doświadczenia w opiece nad chorym dzieckiem. Michałek ma wspaniałą rodzinę zastępczą. Ma w Polsce środowisko rodzinne, którego nie można mu stworzyć poza Polską. W Polsce ma matkę, ojca i siostrę oraz troskliwą rodzinę zastępczą. Do wszystkich tych osób jest bardzo przywiązany.

Adopcja zagraniczna Michałka jest prawnie niedopuszczalna. Bezprawna adopcja zagraniczna jest uprowadzeniem dziecka.

Polskie prawo nie zapewnia jednak dziecku skutecznej ochrony przed przestępnym działaniem sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, pracowników organizacji adopcyjnych i urzędników. Prawo polskie zamiast chronić Michałka zapewnia bezkarność sędzi Małgorzacie Franczak i innym osobom winnym handlu dzieckiem. Polskie prawo jest pozorem prawa.

Belgijscy pośrednicy w handlu dziećmi nie ukrywają, że ich oferta dotyczy zdrowych dzieci. Bez obawy przed odpowiedzialnością karną za handel dziećmi, którym bez przeszkód można zapewnić zastępcze środowiska rodzinne w Polsce, zapewniają o zdrowiu oferowanych dzieci:

"Poszukiwani rodzice adopcyjni dla kanału Polska

Data: poniedziałek, 18 stycznia 2016 r.

Poszukujemy pilnie rodziców adopcyjnych dla dzieci adopcyjnych z Polski. Jeżeli dysponujesz zezwoleniem na adopcje i jesteś otwarty na przyjęcie nieco starszego dziecka skontaktuj się z nami. Jeżeli sobie życzysz skontaktujemy cię z rodzicami adopcyjnymi dzieci już zaadoptowanych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami. Dzieci są w dobrym zdrowiu i zazwyczaj przebywają w rodzinach zastępczych do czasu zgłoszenia się odpowiedniej rodziny adopcyjnej. Dzięki ocenie, która ostatnio miała miejsce, możemy stwierdzić, że dzieci te bardzo dobrze się dopasowują i dobrze się integrują z nową rodziną i środowiskiem. Dajcie im też szansę!";

"Adoptieouders gezocht voor het kanaal Polen

Datum: maandag, 18 januari, 2016

Wij zijn dringend op zoek naar adoptieouders voor adoptiekindjes uit Polen, indien u over een geschiktheidvonnis beschikt en kan openstaan voor een iets ouder kindje, neem dan contact op met ons. Indien gewenst brengen wij u in contact met adoptieouders die reeds een kindje uit Polen adopteerden zodat zij hun ervaringen kunnen delen. De kinderen zijn in goede gezondheid en worden meestal opgevangen in een pleeggezin tot er zich een geschikte adoptiefamilie aanmeldt. Door de evaluatie die recent gebeurde voor dit kanaal, kunnen we vaststellen dat de kindjes zich goed aanpassen en goed integreren in hun nieuw gezin en omgeving. Geef ook hen een kans!".

Polski Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, który umożliwił uprowadzenie Michałka z Polski, polska policja oraz prokuratorzy i polscy konsulowie w Belgii powiadomieni o uprowadzeniu Michałka nie podejmują jakichkolwiek działań. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim nie uznał nawet za stosowne ustalić osobowości prawnej podmiotu mającego nadzorować adopcję zagraniczną Michałka w Belgii, występującego pod nazwą "Mały cud". Sędzia Małgorzata Franczak nie postarała się o ustalenie, czy belgijscy pośrednicy w handlu dziećmi utworzyli spółkę, fundację albo inną osobę prawną, czy działają jako osoby fizyczne. Sędzia Małgorzata Franczak określa tych pośredników jako "organizację". Naruszając obowiązek sądowego nadzoru nad losem dziecka powierzyła los dziecka "organizacji", której natura jej nie zainteresowała. Belgijska przestępcza organizacji adopcyjna "Mały cud" nie ukrywa kwoty zarabianej na sprzedaży dziecka. Dziecko z Polski kosztuje ponad 12 tysiące euro w przypadku dostawy zwykłej w terminie krótszym niż rok od zamówienia. W Belgii jest to bardzo niska cena za dziecko europejskie.

Niska cena uprowadzenia i sprzedaży polskiego dziecka jest skutkiem bezkarności funkcjonariuszy polskiego państwa. Handlując setkami polskich dzieci rocznie, pracownicy ministerstw, ośrodków adopcyjnych i sędziowie nie muszą dzieli dochodów z tego procederu z wieloma osobami. Brak społecznego nadzoru nad losem dzieci pozbawionymi skutecznej ochrony rodziny naturalnej czyni rzadkością nawet zwykłe odwołania od orzeczeń o wydaniu dziecka za granicę.

Polskie dzieci są w Belgii towarem. Belgijska organizacja "Mały cud" sprzedała w ciągu ostatnich parudziesięciu miesięcy dziesiątki polskich dzieci. Dzieci te nie mają w Belgii ochrony prawnej, także ochrony życia; dopuszczono tam "eutanazję" dzieci.

Koszmar dziecka zakończyć mogą minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mimo apeli nie czynią tego.

Zgodnie z art. 4 i art. 8 Konstytucji władza zwierzchnia w Polsce należy bezpośrednio do Narodu. Na podstawie art. 72 Konstytucji każdy ma prawo żądać ochrony dziecka od organów Rzeczypospolitej. Naród, który nie broni swych dzieci, nie jest godny miana "Narodu".

Funkcjonariusze polskiego państwa odmówili informacji o losie Michałka. Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo mimo pisemnych wniosków nie otrzymało informacji pozwalających na nawiązanie kontaktu z osobami bliskimi Michałka i innych dzieci. Wszystkie osoby rozpoznające dzieci widoczne na poniższych fotografiach proszone są o kierowanie powiadomień o ich tożsamości lub rodzinach pod adres poczty elektronicznej: "uprowadzone.dzieci@wolspo.org".

Uprowadzenie z Polski dokonane we wtorek dnia 5 kwietnia 2016 r.:

Uprowadzenie z Polski dokonane w poniedziałek dnia 7 marca 2016 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w poniedziałek dnia 21 grudnia 2015 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w środę dnia 16 grudnia 2015 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w piątek dnia 21 sierpnia 2015 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w środę dnia 19 sierpnia 2015 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane we wtorek dnia 24 marca 2015 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w niedzielę dnia 12 października 2014 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w piątek dnia 6 lutego 2015 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w niedzielę dnia 12 października 2014 r.

Upowadzenie z Polski dokonane w piątek dnia 10 października 2014 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w środę dnia 8 października 2014 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w piątek dnia 1 sierpnia 2014 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w niedzielę dnia 27 kwietnia 2014 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w środę dnia 2 kwietnia 2014 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w sobotę dnia 8 lutego 2014 r.:

Upowadzenie z Polski dokonane w sobotę dnia 8 lutego 2014 r.: