Zrozpaczona matka, pracująca w Wielkiej Brytanii Polka, której dziecko porwał brytyjski sąd z ewidentną pomocą polskiego rządu, spotyka się w piątek, 29 marca 2019 r., w Warszawie z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem, aby domagać się naprawienia szkód i otrzymać odpowiedź na zarzuty dotyczące polskiej rządowej pomocy w porywaniu dzieci Polakom za granicą.

Matka pisemnie zapytuje, czy wbrew prawu Minister Sprawiedliwości uznaje lub uznał właściwość sądu angielskiego w sprawie adopcji lub przysposobienia jej dziecka, czy podjął lub przygotował jakiekolwiek czynności rządu polskiego mające na celu zbadanie właściwość sądu angielskiego w tej sprawie oraz ewentualnych nieprawidłowości w działaniu sądu angielskiego w sprawie rodzinnej jej dziecka, a także, czy ustalił jakąkolwiek możliwość finansowania przez Rzeczpospolitą zapewnienia jej dziecku oraz jej samej pełnomocnika albo pełnomocników w Wielkiej Brytanii celem zbadania nieprawidłowości w działaniu sądu angielskiego w sprawie rodzinnej jej dziecka.

Matka wskazuje potrzebę rządowej odpowiedzi na zarzut Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo, czynienia przez polski rząd i polityków z prawa międzynarodowego rodzinnego oraz z uprawnień organów centralnych działających według tego prawa, narzędzi politycznych lub urzędowych dla szantażystów wymuszających haracze od rodziców. Pyta o inne matki, ofiary przestępstw, których sprawcy byli wspierani przez urzędników ministerstwa sprawiedliwości.

Wiceminister Michał Wójcik wykluczył obecność w czasie piątkowego spotkania osoby towarzyszącej matce ze strony organizacji pozarządowej Identity Heritage Supporting Board (4000 W Montrose Ave 576, Chicago, IL 60641, USA) oraz obecność prawnika matki. W innej podobnej sprawie inna matka wskutek samotnego spotkania z wiceministrem została oszukana i pozbawiona wszelkiej pomocy.

Spotkanie matki z wiceministrem ma odbyć się rano 29 marca 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spodziewać można się milczenia polityków i usiłowania zastraszenia matki oraz zwalczania organizacji społecznych. Rządowe media skupiają się na propagandzie rzekomych sukcesów polityków w ochronie polskich rodzin za granicą.

Pismo matki do wiceministra (PDF):