Dziesiątki milionów euro rozdawane przez zamożne państwa Unii Europejskiej osobom, które "adoptują" dzieci za granicą, sprawiają, że o "adopcje" występują rodziny szukające pieniędzy. Stają się one płatnymi rodzinami zastępczymi, a nie rodzinami adopcyjnymi.

PETYCJA: https://petitiongo.org/pl/petition/initiative-for-family-protection-in-europe

Milionowe kwoty płynące z zagranicy niszczą systemy pomocy rodzinom w krajach pochodzenia dzieci. Krajowe systemy wsparcia rodzin przekształcane są z poparciem licznych polityków, a nawet dziennikarzy, w systemy dostarczania dzieci klientom zagranicznym. Pokrzywdzonymi są dzieci porywane z rodzin, rodzice tracący dzieci i wszelki kontakt z nimi, a także osoby chcące dać dziecku rodzinę, które po adopcji dowiadują się, że adoptując dziecko, zabrały mu rodzinę i ojczyznę. Państwa praworządne nie pozwalają sprzedawać swych obywateli za granicę. Proceder adopcji zagranicznych rozwija się w Afryce, w Azji, na Ukrainie i w Polsce. :