Przesłuchania pracowników Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej potwierdziły zarzut porwania Adasia Krupińskiego przez obywateli Włoch przed uzyskaniem przez nich prawomocnego orzeczenia uprawniającego ich do adopcji porwanego dziecka. Los dziecka pozostaje nieznany jego rodzinie. :

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo występuje do rządu Włoch o powrót dziecka na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granice, a także konwencji o ochronie przed wymuszonymi zaginięciami, którą Włochy niedawno ratyfikowały. Poprzednio tak samo porwano Michałka Wąsika. Jego rodzina od kwietnia 2016 r., od niemal dwóch lat, nie ma znaku jego życia. :

Tymczasem spółka Telewizja Polska jako telewizja "publiczna" usiłuje pomawianiem organizacji pozarządowej odwrócić uwagę od tragedii kolejnego dziecka porwanego z Polski z pomocą sędziów.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań (Poland)
e-mail: sws wolspo.org, fax.: 00 48 61 666 1059

Dnia 7 marca 2018 r.

Prezes zarządu TVP S. A.
Pan Jacek Kurski
Prezenter
Pani Marta Kielczyk
Telewizja Polska
ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
e-mail: jacek.kurski tvp.pl, ekspres.reporterow tvp.pl

WEZWANIE
do udostępnienia zapisu dźwięku i obrazu reportażu "Eksport dzieci"
oraz do wstrzymania jego publikowania

Wzywamy Państwa do udostępnienia nam poprzez Internet jako pliku 1920x1080 zapisu dźwięku i obrazu reportażu "Eksport dzieci" wyemitowanego dnia 6 marca 2018 r. oraz do wstrzymania jego publikowania w Internecie na czas przysługujący zainteresowanym do skorzystania z ich praw do sprostowania treści zawartych w reportażu oraz związanej z nim rozmowie w studio TVP. Wzywamy Państwa do imiennego wskazania redaktora naczelnego tej publikacji. W przypadku niewykonania wezwania w dniu dzisiejszym przed godziną 20:00, stowarzyszenie i zainteresowani złożą wniosek o właściwą ochronę przed szkodliwym społecznie pomawianiem do sądu.

Wskazany reportaż i rozmowa zawierają liczne umyślne poświadczenia nieprawdy oraz manipulacje i nieautoryzowany fałszywy montaż urywków wypowiedzi: w rzeczywistości przesłuchania pracowników ośrodka adopcyjnego potwierdziły, że dziecko wywieziono z Wrocławia w czasie, w którym postanowieniem sądu miało ono przebywać pod wskazanym przez sąd adresem; babcia nie zgodziła się na adopcję i dlatego wynajęła radcę prawną. Radca wyjaśniła sądowi zagrożenia i potrzebę zmiany opiekuna oraz dopuszczenia stowarzyszenia, które oczywiście działa zgodnie z prawem.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo