Wzywamy Posłów na Sejm Rzeczypospolitej do żądania od minister Elżbiety Rafalskiej niezwłocznego wycofania zgody na adopcję Adasia (...). Żądamy wykonywania konstytucyjnego poselskiego obowiązku kontrolowania pracy urzędników rządowych.

Adaś był gotów pozostać w Polsce za cenę samobójstwa. Orzeczenie o adopcji uchylono. Nabywcy nie zrezygnowali. Znaleźli wiceministra i sędziów, którzy dają rodzinie wybór: wydanie dziecka klientom zagranicznym albo utrata wszystkich dzieci.

Prosimy o egzekwowanie prawa Adama (...) do pozostania w Polsce, prosimy o pomoc dla babci Adama w obronie wnuka i w obronie prawa do cieszenia się jego dorastaniem w czasie paru lat życia, które jeszcze jej pozostały.

Prosimy o skończenie z bestialstwem urzędników ministerialnych, którzy wraz z sędziami handlują dziećmi z niezamożnych i niezaradnych rodzin.

Pamiętajmy, że także naszym rodzinom szczęście i powodzenie nie muszą zawsze towarzyszyć.

Sędziowski i urzędniczy układ sprzedaje kolejne dziecko za granicę.

Dopuszczanie handlu dziećmi i ich wykorzystywania nie stanowi akceptowalnego sposobu zapewniania sobie w polityce poparcia urzędników.

Polski rząd ogłosił 6 lutego 2017 r. zakończenie procederu "adopcji zagranicznych".

Uczynił to jednak dopiero po ujawnieniu przez FBI w 2016 r., że zagraniczni "rodzice adopcyjni" przybywający po polskie dzieci są pośrednikami, którzy za granicą już na lotnisku przekazują dziecko jego prawdziwym nabywcom, pedofilom, gwałcicielom dziecka. Ujawniono koszmar.

Mimo to w grudniu 2017 r. za granicę wydawane jest przemocą kolejne dziecko.

Adaś sam obronił się przed pierwszą próbą wydania go za granicę. Był gotów popełnić samobójstwo.

Kim trzeba być, by tak traktować dziecko, by przyglądać się bezczynnie takiemu okrucieństwu wobec dziecka i kobiety stojącej nad grobem, by wykorzystywać władzę nad mediami publicznymi w celu zmuszania dziennikarzy do ukrywania takiego draństwa?

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań (Poland)
sws--wolspo-org

http://wolnespoleczenstwo.org/dokumenty/2017/12/wniosek-do-posla-i-przew-kspc-171213.pdf

http://wolnespoleczenstwo.org/dokumenty/2017/12/wniosek-do-posla-i-prezesa-partii.pdf

http://wolnespoleczenstwo.org/dokumenty/2017/12/pismo-posla-i-prezesa-partii.pdf