thumbnail

Ochrona społeczeństwa cywilnego w demokracji

Rok 2022 r. był w Europie i jej okolicach czasem przypomnienia, że scentralizowane państwo…

Cała strona
thumbnail

Odpowiedzialność za rządowe ingerencje w postępowania sądowe

FWS domaga się demokratycznego rozszerzenia sejmowej dyskusji w przedmiocie braku zaufania do Ministra Sprawiedliwości…

Cała strona
thumbnail

Zabezpieczyć rodzinę przed prokuraturą

Organizacje społeczne potępiają aresztowanie w Polsce bezdomnej matki dokonane z zarzutu braku ciepłego miejsca…

Cała strona
thumbnail

Prawa człowieka i społeczeństwo na linii CETA

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) oczekuje od polskiego ministra spraw zagranicznych powiadomienia, czy rząd Rzeczypospolitej…

Cała strona
thumbnail

Przeciwko przejęciu sądownictwa przez polityków w UE

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) stwierdza na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z…

Cała strona
thumbnail

Żądanie demokratycznej praworządności w niemieckim sądownictwie

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo (SWS) przekazało dnia 10 września 2021 r. rządowi Republiki Federalnej Niemiec…

Cała strona
thumbnail

Inicjatywa egzekwowania nietykalności osobistej: naturalna odporność

W ramach "Initiative for Human Genome Diversity Protection", dla dobra społecznego Fundacja Wolne Społeczeństwo…

Cała strona
thumbnail

Apel do dziennikarzy w sprawie policyjnych blokad wejść do sądów

W sądach poznańskich w maju 2021 r. prowadzone są "rozprawy", do których uzbrojone pachołki…

Cała strona
thumbnail

Zwrot na polskiej drodze ku demokracji

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) popiera nieuznawanie skuteczności sejmowego głosowania nad wyrażeniem zgody na ratyfikację…

Cała strona
thumbnail

Rząd pozwala Niemcom zmuszać Polkę do aborcji

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) apeluje o społeczną ochronę rodziny wobec braku odpowiedzi polskiego rządu…

Cała strona
thumbnail

Kolonizacja Polski sposobem medycznym

SWS prosi o współdziałanie społeczne przeciwko kolonizowaniu Polski "sposobem medycznym", przez zagranicznych przedsiębiorców obsługiwanych…

Cała strona
thumbnail

Inicjatywa

Solidarność społeczna przeciwko politykom…

Cała strona