Wspieranie rozwoju wolnych społeczeństw, społeczności i rodzin. Ochrona praw człowieka, praw dziecka i rodziny, oraz praw obywatela i swobód obywatelskich.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo powstało jako narzędzie współdziałania dla ochrony społeczeństwa przed państwową samowolą. Zadaniem stowarzyszenia jest upowszechniać wskazania i opisy bezprawia oraz zarzuty i wskazania rozwiązań, zachowując prywatność osób współdziałających. Każdy głos jest ważny.


Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo

ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań (Poland)

e-mail: sws@wolspo.org1
fax.: 0048 61 666 10 59
tel.: 0044 330 325 04052

www.facebook.com/Stowarzyszenie­WolneSpoleczenstwo


  1. Klucz publiczny.

  2. W Polsce istotne rządowe naruszenia prywatności w telefonii.