Fundacja Wolne Społeczeństwo zawiadamia o podejrzeniu popełnienia dnia 23 maja 2018 r. przez aspiranta pana Macieja Życha i starszego posterunkowego pana Mateusza Świątka z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach przestępstwa przekroczenia uprawnień poprzez ograniczenie swobody poruszania, pozbawienie wolności pani Barbary (...) i jej małoletniego dziecka, oraz poprzez zmuszanie jej do pozostawania w hotelu z ewentualnym zastosowaniem groźby karalnej naruszenia nietykalności cielesnej lub innego przestępstwa, i poprzez uporczywe nękanie. Zawiadamia o podejrzeniu wykonywania przez wskazanych funkcjonariuszy i ich przełożonych poleceń obcych urzędników, być może w zamian za korzyść osobistą.

Zapis obrazu bez dźwięku:

HD (większy obraz)