Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo zarzuca wykorzystanie dziecka do pomówień w brukowcu gorzowskiemu opiekunowi dziecka wskazanego przez inną organizację społeczną jako narażone na uprowadzenie do adopcji zagranicznej. Do gorzowskiego sądu skierowany został wniosek Fundacji Wolne Społeczeństwo o zabezpieczenie dziecka poprzez zakazanie niemieckiej spółce Ringier Axel Springer Polska z siedzibą w Warszawie publikowania artykułu naruszającego dobra osobiste dziecka.

Gorzowski opiekun wykorzystał dziecko do pomówień w brukowcu.

PDF

Wykorzystanie dziecka

Działający w Gorzowie opiekun i biegacz jest podejrzewany o wykorzystanie dziecka celem dyskredytowania społecznej organizacji pozarządowej występującej przeciwko adopcyjnemu stręczeniu dzieci oraz bezprawnym adopcjom zagranicznym.1 Działający w Gorzowie adwokat jest podejrzewany o pomocnictwo w wykorzystanie dziecka celem dyskredytowania organizacji społecznej.2

Fundacja im. Dobrego Pasterza upubliczniła uzasadnione powiadomienie o podejrzeniu uprowadzenia lub bezprawnej adopcji zagranicznej dzieci: P. oraz N. Przeciwko fundacji wystąpił opiekun małoletniej N. z "Przedsądowym wezwaniem do zapłaty ..." kwoty 50 tys. złotych, twierdząc, że działa w imieniu małoletniej lub że działa jako małoletnia. Jego pomocnikiem w wystąpieniu był gorzowski adwokat.

"Przedsądowe wezwanie do zapłaty ..." kwoty 50 tys. złotych skierowane zostało przez obu panów do fundacji, która w dobrej wierze, w celu ochrony dzieci, opublikowała w Internecie, wraz z komentarzami i wezwaniami do ochrony dzieci, siedemnastosekundowy nieciągły zapis cyfrowy jednej fotografii dziewczynki z twarzą w połowie zasłoniętą dłonią, a także nieco dłuższy, także nieciągły, zapis wizerunku chłopca. Publikację zamieszczono obok wielu innych podobnych publikacji dotyczących udokumentowanych przypadków naruszania praw dzieci w procederze ich adopcyjnego stręczenia w ramach organizowania ich pobytów zagranicznych. Przedstawiciel fundacji w komentarzu załączonym do zapisu wyraził przekonanie lub podejrzenie, że dzieci zostały wbrew prawu wywiezione z Polski. Okoliczności objęte zarzutami nie zostały wyjaśnione ani przez opiekuna ani przez adwokata ani inną obowiązaną osobę (art. 72 Konstytucji) do dnia 14 marca 2019 r.

Niemiecka firma Ringier Axel Springer Polska z siedzibą w Warszawie, posługująca się gazetowym tytułem "Fakt", łamie tymczasem podstawowe zasady etyki medialnej, publikując pomówienia czynione z wykorzystaniem dziecka i na jego szkodę. Prawdopodobnie celem firmy jest wspieranie powiązanych z Niemcami sprawców handlu polskimi dziećmi. W okresie wyborczym szczególne podejrzenia dotyczą partyjki "Solidarna Polska" znanej z powiązań z urzędnikami naruszającymi prawo oraz wspierania takich osób w zamian za pomoc w przekazywaniu środków finansowych celem wspierania kampanii wyborczej tej partyjki, oraz innych podobnych działań.3

Publikacja na szkodę dziecka

Przedstawiciel Fundacji im. Dobrego Pasterza usunął niezwłocznie publikację fundacji po powiadomieniu go przez niemiecko-polskich dziennikarzy o możliwych omyłce i braku potrzeby ochrony dziecka. Tymczasem opiekun dziewczynki doprowadził po tym usunięciu do publikacji w wielkonakładowej gazecie "Fakt" i serwisie internetowym artykułu wprost szkodliwego dla niej, stanowiącego zarazem środek dyskredytowania fundacji, która być może popełniła błąd w rozpoznaniu dziecka:

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/sosnowiec-fundacja-im-dobrego-lazarza/457tv8v

Zmiana nazwy fundacji w tej publikacji wraz z pominięciem nazwiska jej przedstawiciela mogą służyć ochronie sprawców publikacji artykułu przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone Fundacji im. Dobrego Pasterza.

Sprawa dla sądu

Ustalenie z udziałem niezależnej, społecznej organizacji pozarządowej sytuacji prawnej i faktycznej małoletniego P. jest obowiązkiem Prokuratury wynikającym wprost z art. 72 ust. 1 zd. 2 Konstytucji. Ze względu na potencjalnie szeroki, także międzynarodowy, rozgłos sporu o adopcyjne stręczenie dzieci, należy przed sądem ustalić, czy czynności opiekuna małoletniej N. podejmowane są w tym kontekście w jej interesie, czy na jej szkodę, w interesie osób trzecich, uczestników tego sporu, objętych krytyką przez fundację. W szczególności należy sporządzić pełne zestawienie potencjalnych korzyści i szkód dla dziewczynki wynikających z czynności jej opiekuna, ważąc przy tym możliwość osiągnięcia przez nią pełnoletności w czasie, gdy skutki tych czynności nie będą jeszcze ustalone.

Wzywane do działania Prokuratura Okręgowa w Gorzowie i Sąd Rejonowy w Gorzowie milczą. Adwokat opiekuna odmawia odpowiedzi na pytania o los dzieci.4

Każdy, kto uważa się za obywatela Rzeczypospolitej lub dysponuje ludzkimi odruchami może udzielić pomocy w obronie dzieci, żądając w trybie dostępu do informacji odpowiedzi na następujące pytania od organów wskazanych poniżej:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH, ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: 3rodzinny+gorzow-wlkp/sr/gov/pl, fax.: 0048 957 256 499

PROKURATURA OKRĘGOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp., e-mail: sekretariat+prokuratura-gorzow/pl, fax.: 0048 95 7392 005

PILNY wniosek o udzielenie informacji publicznej

W związku z uzasadnionym powiadomieniem o podejrzeniu i o możliwości wykorzystywania lub uprowadzenia dzieci, których dotyczy publikacja:

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/sosnowiec-fundacja-im-dobrego-lazarza/457tv8v,

bardzo proszę o pilne udzielenie mi e-mailem (...........................) odpowiedzi na pytania:

  1. Czy wykluczyli Państwo dowodnie uprowadzenie lub wykorzystywanie obojga albo jednego z wyżej wskazanych dzieci?

  2. Czy wykluczyli Państwo dowodnie czyn albo czyny przedstawienia obojga albo jednego z wyżej wskazanych dzieci w ofercie dzieci, które można adoptować, przysposobić lub przyjąć na pobyt czasowy ("hosting") w prywatnym domu lub mieszkaniu w Polsce lub za granicą?

  3. Czy ustalili Państwo dowodnie, że oboje albo jedno z wyżej wskazanych dzieci przebywa obecnie w Polsce lub za granicą pod opieką rodzica albo w Polsce pod opieką zastępczą albo adopcyjną?

  4. Czy wiadomo Państwu o jakichkolwiek działaniach Prokuratury lub Policji w sprawach wyżej wskazanych dzieci?

Uzasadnienie

Wobec powiadomienia o zaginięciu dzieci jesteśmy obowiązani przepisami prawa podjąć możliwe działania celem ustalenia sytuacji dzieci, przyjmując pierwszeństwo ochrony bezpieczeństwa i dobra dzieci przed innymi dobrami.


  1. Opiekun Jarosław Baryła wykorzystał dziecko do pomówień w brukowcu.

  2. Adwokat Wojciech Kuśnierz wspiera wykorzystanie dziecka do pomówień w brukowcu.

  3. "https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/politycy-solidarnej-polski-podzielili-miliony-z-funduszu-sprawiedliwosci,867376.html", "https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/raport-nik-ministerstwo-sprawiedliwosci-zlamalo-prawo-dajac-25-mln-cba,845018.html", "https://wiadomosci.com/nik-25-mln-zl-nielegalnie-wydatkowane-z-funduszu-sprawiedliwosci-na-cba-co-na-to- ministerstwo-sprawiedliwosci/", "https://oko.press/politycy-pis-promowali-sie-na-konferencji-za-pieniadze-z-funduszu-przeciwdzialania-przestepczosci/".

  4. Adwokat Wojciech Kuśnierz reprezentujący opiekuna Jarosława Baryłę dwakroć telefonicznie odmówił odpowiedzi na zapytania Fundacji Wolne Społeczeństwo skierowane doń pocztą elektroniczną (e-mail).