Wobec bezskutecznego oczekiwania na publikację przez media i dziennikarzy całości bezprecedensowego apelu pedagogów polskich o międzynarodową ochronę polskich rodzin, Fundacja Wolne Społeczeństwo udostępnia jego treść na podstawie informacji uzyskanych w toku sporu prawnego o udostępnienie apelu prowadzonego z pracownikami kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo zwraca uwagę, że działające w Polsce media w warunkach niemieckich wpływów finansowych i dominacji w branży medialnej konsekwentnie pomijają w swych publikacjach dotyczących apelu jego treść obejmującą niemieckie zbrodnie przeciwko polskim dzieciom.

List otwarty - Apel

Szanowny Panie Prezydencie!

Nawiązując do dotychczasowych działań urzędników Pańskiej kancelarii i rządu RP, które mają powodować kierowanie polskich dzieci odbieranych przez Jugendamt do rodzin „nieobcych kulturowo", uznajemy, że jest to rozwiązanie mniej niż połowiczne.

My, niżej podpisani — jako akademickie środowisko pedagogów — apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie międzynarodowej akcji dyplomatycznej i rozwiązań prawnych mających na celu powrót do Polski dzieci dotychczas przejętych przez niemiecki Jugendamt oraz podobne organizacje w innych krajach Europy zachodniej i północnej, oraz odsyłanie do Polski dzieci, którymi w przyszłości zainteresują się te organizacje, postanawiając odebrać je polskim rodzicom.

Zauważmy, że dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, tj. nie posiadających obcego obywatelstwa, pozostają nadal polskimi obywatelami. Zdumiewające zatem w swej istocie jest przywłaszczanie tych dzieci przez państwa ich tymczasowego pobytu. Apelujemy więc do Pana Prezydenta o jak najszybsze uruchomienie akcji dyplomatycznej i odpowiednich procedur prawnych zmierzających do tego, by konieczność interwencji Jugendamtu (lub innych analogicznych organizacji) prowadząca do zabrania dzieci spod opieki rodziców, kończyła się bezpośrednim przekazaniem tych dzieci na teren polskich ambasad w danym kraju, które przekażą je polskiemu systemowi opiekuńczemu.

Wszyscy pamiętamy o losie ok. 200 - 250 tysięcy polskich dzieci odebranych przez Niemcy w czasie II wojny światowej polskim rodzicom w celach germanizacyjnych. Po wojnie władze PRL zaniechały akcji odzyskiwania dzieci wywiezionych w nieludzkich warunkach. Biegu historii nie da się odwrócić, jednak niech cierpienie i liczne ofiary śmiertelne dzieci z tamtych lat będą głosem wołającym, by los polskiego dziecka nie powtarzał się w coraz to nowych okolicznościach politycznych.

Żywimy przekonanie, że Państwo polskie — świadczące szeroką pomoc materialną dla obywateli obcych krajów — jest w stanie przyjąć wszystkie polskie dzieci pod swoją opiekę. To polskie sądownictwo, tu w kraju, winno podejmować decyzje o dalszych losach tych dzieci - oczywiście po weryfikacji sytuacji rodzinnej dziecka i w kontakcie z ich biologicznymi rodzicami.

Druga część naszego apelu jest postulatem natychmiastowego zakazu adopcji zagranicznych, gdyż praktycznie nie mamy pewności odnośnie do pomyślnego losu tych dzieci. Zakazowi adopcji zagranicznych winna towarzyszyć pogłębiona weryfikacją legalności dotychczasowych praktyk w tej kwestii (prowadzących je organów / fundacji) oraz sprawdzenie sytuacji dzieci już skierowanych do adopcji zagranicznych (nota bene wymagane przez obowiązujące w Polsce procedury, lecz najczęściej nie realizowane).

Polacy nie mają żadnych powinności świadczenia swoimi dziećmi nawet najbardziej szlachetnym ofertom zagranicznym; posiadają natomiast wystarczające możliwości opieki i wychowania każdego dziecka tracącego rodzinę.

Jako pedagodzy chętnie zaangażujemy się w konieczną korektę polskiego systemu opiekuńczego, by był on wstanie zapewnić opiekę tym dzieciom.

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Anna Gaweł - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Beata Gola - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Palka - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Małgorzata Michel - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dorota Pauluk - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Mariusz Sztuka - Uniwersytet Jagielloński
Dr Barbara Łuczyńska - Uniwersytet Jagielloński
Dr Małgorzata Piasecka - Uniwersytet Jagielloński
Dr Bożena Czerska - Uniwersytet Jagielloński
Dr Krzysztof Polak - Uniwersytet Jagielloński
Dr Jolanta Nazaruk - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący KNP PAN, Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa
Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa
Dr hab, prof. US Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. inż Janusz Morbitzer - Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Dr hab., prof. UMK Dorota Siemieniecka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk – Uniwersytet Śląski Katowice
Dr hab., prof. APS Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa
Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa
Dr Zbigniew Łęski – Uniwersytet Hum-Przyr. Im. Jana Długosza Częstochowa
Dr Justyna Bluszcz – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa
Ks. dr hab., prof. UR Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski
Dr Janusz Kłoniecki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.G. Warszawa
Dr hab., prof. ChAT Marek Piotrowski – ChAT Warszawa
Dr hab., prof. UP Barbara Kędzierska – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Jarosław Horowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Dr hab. Alina Rynio – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab., prof. KUL Ryszard Skrzyniarz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 3.
Dr hab. Wiesław Partyka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Marian Surdacki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Elżbieta Stoch – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab., prof. KUL Danuta Opozda – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mgr Izabel Głodzik – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Agnieszka Linca-Ćwikła – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Aleksandra Borowicz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mgr Urszula Krzyżanowska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Małgorzata Łobacz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Sławomir Nazaruk – UM Lublin
Dr hab., prof. UP Andrzej Ryk – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UP Katarzyna Potyrała - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UP Jolanta Zielińska - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UP Krzysztof Gurba - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr Agnieszka Lasota - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UP Joanna Łukasik - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr Olga Wyżga - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UP Adam Mikrut - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof.. UP Piotr Majewicz - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UP Danuta Wolska - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UP Jolanta Baran - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr Agnieszka Suplicka - Uniwersytetu w Białymstoku
Dr Joanna Dąbrowska - Uniwersytetu w Białymstoku
Dr Łukasz Kalisz - Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska - Uniwersytetu w Białymstoku
Dr Anna Młynarczuk-Sokołowska - Uniwersytetu w Białymstoku
Dr Artur Konopacki - Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab., prof. UP Paweł Sajdek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab., prof. UJD Wiesława Sajdek – Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Dr hab. Wiesław Wójcik - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Dr hab. prof. UJD Adam Olech - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Dr hab., prof. UJD Maciej Woźniczka – Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Dr Grzegorz Sitek - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Dr Ryszard Miszczyński - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Dr Mariusz Oziębłowski - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Mgr Michał Płóciennik - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa
Dr Henryk Popowski - Uniwersytet Hum-Przyr. im. Jana Długosza Częstochowa