Państwo może osiągnąć wysoki stopień wolności obywatelskiej oraz wysoki stopień wolności gospodarczej, nie zapewniając wolności politycznej, ale nie może osiągnąć wolności politycznej, jeśli nie zapewnia w jakimś stopniu wolności obywatelskiej oraz gospodarczej (Friedmana hipoteza o wolności politycznej, obywatelskiej i gospodarczej).

Friedman hypothesis on political, civil and economic freedom: a country can have a high degree of civil freedom, and a high degree of economic freedom without any political freedom, but can not have any political freedom if it does not have some degree of civil and economic freedom.

M. ZAKIR SAADULLAH, Examining Friedman Hypothesis On Political, Civil And Economic Freedom For SAARC Countries: A Dynamic Panel Data Analysis, "JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT", Volume 37, Number 3, September 2012.