thumbnail

Prawa człowieka i społeczeństwo na linii CETA

Fundacja Wolne Społeczeństwo (FWS) oczekuje od polskiego ministra spraw zagranicznych powiadomienia, czy rząd Rzeczypospolitej…

Cała strona