Polska matka i jej dziecko są poniewierani w Niemczech i są ofiarami samowoli niemieckiego sądownictwa rodzinnego, ponieważ matka powiadomiła niemiecki urząd meldunkowy, że jej dziecko przeniosło się z nią z Niemiec do Polski.

(English, Deutsch)

HD (większy obraz)

Matka została bezprawnie zaatakowana przez niemieckich funkcjonariuszy państwowych. Porwali jej dziecko i przekazali je jego niemieckiemu ojcu, przeszukali jej mieszkanie bez nakazu sądowego, gdy tylko przyjechała do Niemiec, aby zakończyć najem mieszkania oczekującego remontu i usunięcia szkód spowodowanych zalaniem.

Od tego czasu w Niemczech łamane są prawa polskiej matki. Przewidziana prawem pomoc prawna jest jej odmawiana.

Nadzorca spotkań, pan Benjamin Michael, zaatakował i pobił matkę w sierpniu 2015 r. w obecności jej dziecka podczas jej spotkania z dzieckiem, pracując na polecenie niemieckiego sądu na koszt podatnika.

Niemiecki prokurator ignorował skargę matki do czasu, gdy sprawę pokazała w listopadzie 2017 r. polska telewizja państwowa.

W 2018 r. niemiecki prokurator nadal odmawia postępowania w sprawie!

Niemiecki prokurator twierdzi, że zapis dźwiękowy napaści pana Benjamina Michaela na matkę nie może być wykorzystany jako dowód przed sądem, ponieważ rzekomo takie wykorzystanie naruszałoby prawo sprawcy do prywatności.

Pan Benjamin Michael jest reprezentowany w sprawie karnej przez wszystkich prawników bońskiej kancelarii Klassen + Partner GbR.

Wśród nich jest pan Hans-Michael Veith, były wiceprezydent niemieckiego ministerialnego urzędu sprawiedliwości w Bonn.

Dlaczego tak wielu wysoko wykwalifikowanych niemieckich prawników przeciwko jednej polskiej matce? Matka ma obciążające dowody na to, że Niemcy stale naruszają międzynarodowe prawo rodzinne.

Pani Stefanie Deckner z Drezna, tu na bicyklu, jest jednym z prawników bońskiej kancelarii pracującej dla sprawcy brutalnego pobicia matki.

Adwokat Stefanie Deckner z Drezna pełni od 2014 r. decyzjami sędziego Klausa Ehrnspergera także rolę sądowej przedstawicielki procesowej dla dziecka matki pobitej przez klienta tej adwokat. Oczywiście występuje tu konflikt interesów. Dzięki rządowemu powiązaniu klika prawników korzysta z okazji łatwego zarobku na szkodę podatników.

Adwokat Stefanie Deckner na bicyklu