Poparcie jest wciąż potrzebne:

https://petitiongo.org/pl/petition/ochrona-polskich-rodzin.

Dnia 7 grudnia 2017 r.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań (Poland)
e-mail: sws--wolspo-org, fax.: 0048 61 666 1059

Marszałek Senatu
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
e-mail: petycje--senat-gov-pl, fax.: 22 694 91 01

PETYCJA o ochronę polskich rodzin w sprawach międzynarodowych

Dla polskich rodzin i dzieci domagamy się:

(1) utworzenia funduszu ochrony prawnej polskich rodzin i dzieci za granicą;

(2) całkowitego zakazu wydawania za granicę dzieci polskich rodziców oraz ochrony praw każdego dziecka do obywatelstwa, do więzi rodzinnych i ojczyzny;

(3) zakazu pozarodzinnych adopcji zagranicznych oraz przenoszenia za granicę miejsc zamieszkania dzieci adoptowanych;

(4) udziału ławników i organizacji pozarządowych w każdym postępowaniu sądowym dotyczącym adopcji (przysposobienia) lub opieki zastępczej dla dziecka oraz w sprawowaniu nadzoru nad opieką zastępczą i adopcyjną;

(5) powołania polskiego Centrum Międzynarodowej Ochrony Rodzin i wyjaśniania poważnych naruszeń praw rodziny lub dziecka z udziałem organizacji pozarządowych.

Dziecko, które potrzebuje pomocy, nie jest dzieckiem państwowym, niewolnikiem urzędników ani przedmiotem handlu międzynarodowego. Żądamy powrotu do Polski Michałka i innych dzieci porwanych z Polski.

Żądamy ochrony Adasia i innych dzieci wydawanych obcokrajowcom. Nie wolno wydawać dzieci homoseksualistom bawiącym się w rodzinę. Należy karać sprawców porwań dzieci oraz oszustów adopcyjnych: obcokrajowców, polskich sędziów, urzędników i adwokatów, sprawców wydawania dzieci zagranicznym pedofilom.

Zapowiedzi rządowe z przełomu lat 2016 i 2017, skończenia z międzynarodowym handlem polskimi dziećmi, okazały się nieprawdziwe. Dzieci objęte opieką zastępczą, nazywane przez urzędników "państwowymi", wciąż wydawane są obcokrajowcom, którzy zaraz po wywiezieniu ich z Polski mogą je przekazywać dowolnym osobom, do dowolnego kraju.

Polskie państwo nie ma choćby najskromniejszego funduszu na ochronę i pomoc prawną dla dziecka za granicą.

Mimo konstytucyjnych obowiązków państwa konsulowie w żadnym wypadku nie mogą opłacić adwokata dla dziecka lub rodziny. Polskie państwo godzi się na zabieranie dzieci polskim rodzicom w państwach, których obywatelstwa nie mają ani te dzieci ani ich rodzice, choć żaden przepis prawa polskiego, międzynarodowego ani Unii Europejskiej na to nie pozwala (art. 1 Rozporządzenia Rady nr 2201/2003 nie przekazuje jurysdykcji, a art. 8 Rozp. przekazuje ją tylko w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie jej pozbawiania; nie ma podstawy traktatowej dla pozbawiania).

Międzynarodowe prawo rodzinne jest niedostosowane do agresywnego rynku komercyjnych usług opieki i związanej z nim korupcji.

Dzieci są zabierane za granicą często dla zysku pod pozorem ich ochrony. Następnie wykorzystuje się je do zarabiania na opiece, którą świadczą firmy i fundacje prywatne.

Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka jest nadużywana w celu zabierania polskim rodzicom ich własnych dzieci z Polski. Została przyjęta w celu ochrony dzieci wywiezionych do krajów im obcych, a nie dzieci, które wracają z rodzicem do swej ojczyzny, do swej rodziny. Teraz służy ona jako narzędzie odsyłania przemocą polskich dzieci za granicę, w ręce obcych urzędników, przed którymi one i ich polskie rodziny uciekły do Polski.

Czy można rozsądnie oczekiwać troski o polską rodzinę od obcego sądu, który nie jest do tej troski motywowany, a w dodatku często nie może porozumieć się z ową rodziną wskutek niskiej jakości tłumaczenia?

Przekazanie spraw rodzinnych w Unii Europejskiej obcym sądom jest przyczyną szybkiego wzrostu liczby dzieci zabieranych Polakom oraz liczby naruszeń ich praw. Rzeczpospolita pozwala obcym sądom na rozpatrywanie spraw rodzinnych polskich obywateli. W jej imieniu dopuszczono do wydawania polskich dzieci obcokrajowcom.

Rzeczpospolita powinna zapewniać ochronę prawną polskim rodzinom i dzieciom za granicą.

Roman ..., Marzena ..., Magda ..., Piotr ..., Beata ..., Anida ..., Barbara ..., Dorina ..., Monika ..., Cezary ..., Joann ..., Łukasz ..., Małgorzata ..., Lidia ..., Agnieszka ..., Iwona ..., Ewelina ..., Anna ..., Robert ..., Edyta ..., Marta ..., Paweł ..., Bogdan ..., Irena ..., Paweł ..., Jan ..., Elżbieta ..., LESZEK ..., Daria ..., Agata ..., Aleksandra ..., Ewa ..., Tadeusz ..., Agnieszka ..., Marzanna ..., Alicja ..., Justyna ..., Jacek ..., Karolina ..., MAGDALENA ..., Janusz ..., Dariusz ..., Paula ..., Ewa ..., Lilla ..., Barbara ..., Magdalena ..., Patryk ..., Bolesław ..., Agata ..., Marzena ..., Rafał ..., Danuta ..., Dorota ..., Elzbieta ..., Anita ..., Sylwia ..., Julia ..., Zofia ..., Maciej ..., Michał ..., Katarzyna ..., Wiola ..., Filip ..., Magdalena ..., Alicja ..., Anna ..., Kamil ..., Iwona ..., Zofia ..., Krystyna ..., Maja ..., Natalia ..., Sebastien ..., Urszula ..., JOANNA ..., Jarosław ..., Agnieszka ..., Wojciech ..., Sylwester ..., Beata ..., Edyta ..., Aneta ..., Artur ..., Monika ..., Krystyna ..., Aneta ..., Adam ..., Anna ..., Bogusława ..., Bogusława ..., Przemysław ..., Przemysław ..., Magdalena ..., Tomasz ..., Anna ..., Paweł ..., Elzbieta ..., Paweł ..., Jan ..., Natalia ..., Andrzej ..., Dariusz ..., Artur ..., Łukasz ..., Gabriela ..., Presthus ..., Michal ..., Ewa ..., Urszula ..., Katarzyna ..., Grazyna ..., Alicja ..., Małgorzata ..., Michał ..., Kamil ..., Magdalena ..., Justyna ..., Jolanta ..., Adam ..., Agnieszka ..., Maciek ..., Agnieszka ..., Weronika ..., Robert ..., Przemysław ..., Miłosz ..., Elżbieta ..., Sylwia ..., Katarzyna ..., Agnieszka ..., Anna ..., DOROTA ..., DOROTA ..., Jolanta ..., Robert ..., Dorota ..., Katie ..., Beata ..., Piotr ..., Marzeba ..., Magdalena ..., Arkadiusz ..., Marek ..., Gabriela ..., Malgorzata ..., Monika ..., Monika ...


Zgodnie wymogami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195),

stwierdzając potrzebę wzmocnienia prawnej i instytucjonalnej ochrony polskiej rodziny,

niniejszym wnosimy o rozpatrzenie powyższej petycji o ochronę polskich rodzin w sprawach międzynarodowych.

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo

http://wolnespoleczenstwo.org/dokumenty/2017/12/ochrona-polskich-rodzin-petycja-p-a-20171207.pdf

http://petitiongo.org/pl/petition/return-german-and-foreign-children-to-their-famili

https://petitiongo.org/pl/petition/initiative-for-family-protection-in-europe