"Wobec siły sądownictwa niemieckiego, wobec urzędników, którzy tak brutalnie zachowywali się w stosunku do matek i dzieci, przypomina mi się literatura na temat II wojny światowej. Wszyscy pamiętamy, jak było, kiedy przymusowo germanizowano dzieci polskie i innych narodowości. Czy w ogóle możemy pozwolić na takie przypadki? Naprawdę powinniśmy na to reagować i dbać o polskich obywateli. Po to jesteśmy w Sejmie, po to mamy Konstytucję RP, która zapewnia opiekę każdemu obywatelowi."

Zapis przebiegu posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji z dnia 12 maja 2016 r., poseł sprawozdawca: Adam Ołdakowski.

Celem zapewnienia pomocy prawnej Julianowi, dziecku, obywatelowi polskiemu uprowadzonemu przez niemieckich urzędników i sędziów, który mimo wielu starań społecznych, petycji i apeli do najwyższych organów Rzeczypospolitej o polską prawną pomoc państwową nie otrzymuje ze strony Rzeczypospolitej jakiejkolwiek pomocy,

wszystkie osoby mogące udzielić wsparcia finansowego pomocy prawnej dziecku proszone są o dokonywanie wpłat na obsługiwane przez Fundację Wolne Społeczeństwo osobne konto bankowe dla zbiórki publicznej wyłącznie na pomoc prawną dla Juliana, o numerze:

PL39 1750 0012 0000 0000 3596 4479
SWIFT (BIC): RCBWPLPW

Środki pieniężne z publicznej zbiórki na pomoc prawną dla dziecka i rodziny mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z jej celami i oświadczeniami woli wypłaty podpisanymi przez matkę i babcię dziecka oraz przez fundację obsługującą zbiórkę, zgodnie z umową zawartą przez fundację z matką i babcią dziecka, której postanowienia mają w określaniu uprawnień krewnych dziecka oraz obowiązków fundacji pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami obsługi zbiórki, stosowanymi w uzupełnieniu postanowień umowy.

FWS