Celem Identity Heritage Supporting Board (IHSB, Rada Wspierania Dziedzictwa Tożsamości) jest wspieranie gromadzenia wiedzy przydatnej do ustanawiania nie przynoszącej zysku finansowego pozarządowej współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony oraz przywracania dziedzictwa tożsamości osób w granicach przysługujących im praw człowieka i praw dziecka do życia rodzinnego, do kultury i języka, do obywatelstwa, narodowości i do zupełności ich historii osobistych we wszystkich wymiarach społecznych, biologicznych, medycznych, językowych i kulturowych.


Identity Heritage Supporting Board
4000 W Montrose Ave 576, Chicago, IL 60641 (USA)
e-mail: board@wiki.identityheritage.org