Lista rachunków dla środków pochodzących z ofiarności publicznej

Fundacja Wolne Społeczeństwo gromadzi i wydatkuje środki z ofiarności publicznej wyłącznie poprzez poniżej wskazane konta bankowe.

Wszystkie wpłaty i wypłaty środków z ofiarności publicznej są dokumentowane publicznie poprzez wskazanie daty czynności, kwoty oraz jej celu dla każdego konta osobno:

15 1750 0012 0000 0000 3646 1357, Fundusz Ochrony Rodziny;

21 1750 0012 0000 0000 3646 1152, ochrona prawna, Andrzejek;

36 1750 0012 0000 0000 3596 4436, ochrona prawna, Ben;

17 1750 0012 0000 0000 3596 4487, ochrona prawna, Jaś i Natalka;

39 1750 0012 0000 0000 3596 4479, ochrona prawna, Julianek;

46 1750 0012 0000 0000 3646 1284, ochrona prawna, Michałek.


Stany rachunków dnia 2017-12-16:

Rachunek Pomocniczy - Fundusz Ochrony Rodziny
15 1750 0012 0000 0000 3646 1357
Dostępne środki: 6 219,26 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Andrzejek
21 1750 0012 0000 0000 3646 1152
Dostępne środki:  3 100,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Ben
36 1750 0012 0000 0000 3596 4436
Dostępne środki: 0,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Jaś i Natalka
17 1750 0012 0000 0000 3596 4487
Dostępne środki: 0,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Julianek
39 1750 0012 0000 0000 3596 4479
Dostępne środki: 0,00 PLN

Rachunek Pomocniczy - ochrona prawna, Michałek
46 1750 0012 0000 0000 3646 1284
Dostępne środki: 490,00 PLN